netwerkbeheer: werkplekondersteuning op kantoor en thuis

Systeembeheer vanuit de de regio Doesburg - Veldhoven en remote

Systeembeheer en netwerkbeheer

Systeembeheer is omvattender dan alleen monitoring. Regelmatig onderhoud op servers en werkstations zorgt ervoor dat alle apparatuur altijd over de laatste softwareversies beschikken waardoor ze zo stabiel en veilig mogelijk zijn.

Back-ups

Daarnaast regelen wij dat de back-up dagelijks loopt zodat de data van uw bedrijf altijd veilig staat. Dit geldt voor zowel de cloud, werkplekken als servers op locaties.

Werkplekbeheer

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages.

, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Remote Monitoring en support

Door de IT-infrastructuur actief te monitoren worden storingen automatisch gemeld en kunnen wij direct actie ondernemen. Kapotte hardware zullen wij deze direct vervangen. 

Wij monitoren op capaciteit, belasting en bereikbaarheid en krijgen automatisch melding bij een storing. Ook bij overbelasting van servers en andere calamiteiten wordt een melding gemaakt in ons monitoringssysteem.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Bel of mail met Maico Hubers voor meer informatie

Foto Maico Hubers